Partiosanasto

NoPa
Nokian Partiotytöt ry
PiPo
Veljeslippukunta Partiolippuunta Pirkan Pojat ry

A
Aikuinen
Yli 22-vuotias partiolainen
Akela
7-9 -vuotiaiden sudenpentujen johtaja

E
EVP
ei-vielä-partiolainen on henkilö, joka ei (ainakaan vielä harrasta partiota)

H
Haikki
Lyhyehkö vaellus, joka kestää yleensä yhden yön
Hallitus
Lippukunnan päättävä elin, jota johtaa lippukunnanjohtaja

I
Ihanteet
Partioliikkeen arvojen perusta
Ikäkausi
Partiolaiset jaetaan ikänsä perusteella: sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, samoajiin ja vaeltajiin
Ikäkausivastaava
Lippukunnassa toimiva johtaja, joka vastaa tietyn ikäkauden toiminnasta
Ilmansuunta
Seikkailijoiden pääsääntöisesti puolivuotiskauden aikana suoritettava aktiviteettikokonaisuus

J
Jamboree
Partioleiri, jonne osallistujia tulee ympäri maailman
Jälki
Sudenpentujen suoritus, joka koostuu muutamasta aktiviteetista eli askeleesta

K
Keskusjärjestö
Suomen Partiolaiset (SP) on keskusjärjestö, joka tukee partiopiirien toimintaa. SP on kahden maailmanjärjestön, WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSMin (World Organisation of Scout Movement) jäsen.
KITT
Tarpojaohjelmaan kuuluva koko ikäkauden yhteinen tapahtuma, jossa yhden tai useamman lippukunnan kaikki tarpojat pääsevät tapaamaan toisiansa.
Kolo
Paikka jossa ryhmät kokoontuvat viikoittain. Kolo sijaitsee Harjuniityn koululla

L
Lauma
Sudenpennuista koostuva ryhmä johtajinaan yli 18-vuotiaita partiolaisia.
Leiri
Yli kolme yötä kestävä partiotapahtuma
Lippukunnanjohtaja (LPKJ)
Yhdistyksen puheenjohtaja ja vastaa koko lippukunnan toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa
Lippukunta
Partiotoiminnan perusyksikkö, johon kuuluu yleensä noin 20-200 eri-ikäistä jäsentä

M
Majakka
Tapahtuma, joka päättää tarpojien tarpon suorittamisen

O
Ohjelmavastaava
Lippukunnassa toimiva johtaja, joka vastaa partio-ohjelman toteutumisesta lippukunnassa

P
Partioasu
Virallista partioasua käytetään virallisemmissa tapahtumissa, mutta toki saa partioasuun pukeutua myös viikoittaisiin kokouksiin
Partiojohtaja
Partiojohtaja-peruskurssin suorittanut yli 18-vuotias partiolainen
Partio-ohjelma
Toiminta perustuu lippukunnissa noudatettavaan yhtenäiseen partio-ohjelmaan ja sen joka vuodelle erilaiseen ohjelmapainotukseen.
Partiopesti
Johtajaikäisen partiolaisen tuettu ja määritelty tehtäväkokonaisuus. Esim. akela, sampo, lippukunnanjohtaja, ohjelmavastaava.
Partiotaitokisat (PT-kisat)
kisoja, jossa partiolaiset ottavat mittaa toisistaan partiotaidoissa. PT-kisoja on sekä Suomen- että piirinmestaruuskisoja
Pihkis
Pipolaisten retkikämppä Urhatussa Nokialla, jossa nopalaisetkin ahkerasti retkeilevät

R
Robert Baden-Powell
”B-P” on kansainvälisen partioliikkeen perustaja

S
Samoaja
15-17-vuotias partiolainen, joka johtaa lippukunnassa pääsääntöisesti tarpojaikäisiä.
Sampo
10-12-vuotiaiden seikkailijoiden johtaja, iältään pääsääntöisesti vaeltaja tai sitä vanhempi
Seikkailija
10-12-vuotias partiolainen
Seikkailijapeli (=Sepeli)
Seikkailijoiden suoritus, joka pohjautuu johonkin teemaan. Esim. salapoliisi, toimittaja tai retkikokki
Sudenpentu
7-9-vuotias partiolainen

T
Taitomerkki
Seikkailijoiden suoritus, joka pohjautuu johonkin teemaan. Esim. salapoliisi, toimittaja tai retkikokki
Tarpoja
12-15-vuotias partiolainen
Tarppo
Tarpojien pääsääntöisesti puolivuotiskauden aikana suoritettava aktiviteettikokonaisuus, joita on tarpojaohjelmassa neljä kappaletta
Trangia
Retkikeitin, jonka käyttöä opetellaan jo alusta alkaen. Suosittu ruoanlaittoväline retkioloissa
TSYR
ToimintaSuunnitelmaYöRetki, jonka aikana suunnitellaan tulevaa toimintaa

V
Vaeltaja
18-22-vuotias partiolainen
Vartio
Tarpojista, samoajista tai vaeltajista koostuva ryhmä
Vartionjohtaja
Tarpoja-, samoaja,- tai vaeltajavartion johtaja